Fen Öğretiminde İpuçları ve Dönüt-Düzeltme İşlemlerinin Erişi Düzeyine Etkisi

Aytunga Oğuz

ÖZ

Bireylerin içinde bulundukları çağa ayak uydurabilmelerinin ve kendi yetenek ve kapasiteleri ölçüsünde doğaya egemen olabilmelerinin anahtarı "eğitim"dir. Bugün, bilginin ve eğitim isteminde bulunan nüfusun hızla arttığı bir ortamda, eğitim etkinliklerinin planlı ve programlı olarak yürütülmesi gerekmektedir. Çünkü, daha etkili ve verimli bir eğitim, planlı eğitimle sağlanabilir (Ertürk, 1975: 13). Her toplumda, planlı eğitim okulların görevidir (Bloom, 1979: 7). Okullarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim etkinlikleri sorunlarından arındırılarak kontrol altına alınabildiği ölçüde istenilen nitelikte insangücünün yetiştirilmesi olasıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.