İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Yükseköğretimdeki Başarıya Etkisi

Levent Erdem

ÖZ

Bilimin hızla ilerlediği günümüzde bireyler çok yönlü bir bilgi yağmuru ile karşı karşıya gelmiştir. Öğrenilecek bilgilerin hemen hemen hergün artması ve bu bilgileri özümleyebilme ihtiyacı kişilerin daha çabuk ve verimli öğrenme gerekliliğini doğurmuştur. Eğitimde kullanılan kaynaklar ve insan enerjisinin bir sınırı olduğu dikkate alındığında "Öğrenme sürecinde bazı yenilikler yapmak" düşüncesi ortaya çıkmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.