Ortaöğretimde "Çok Amaçlı Okul" Modeli ve Ders Geçme-Kredi Düzeni Uygulaması

Ersan Sözer

ÖZ

Cumhuriyet döneminin başlangıcından bu yana, Türk ortaöğretiminde yıllarca sürdürülen ve kimi zaman başarısından, kimi zaman da başarısızlığından söz edilen sınıf geçme düzeni ile ilgili uygulamalara son verilerek, öğrenci akışının yeniden düzenlenmesi çerçevesinde, 1991-1992 öğretim yılında olanakları elverişli liselerde deneme niteliğinde "Ders Geçme ve Kredi Düzeni" uygulamasının başlatılması ve 1992-1993 öğretim yılında da bu uygulamanın genel ve mesleki-teknik liselerde yaygınlaştırılması eğitim sistemi içinde önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.