Özel Eğitim Danışmanlığı Kursundaki Başarıyı Etkileyen Kursiyer Özellikleri

Gönül Kırcaali-İftar, Zafer Özer

ÖZ

Kaynaştırma -özel gereksinimli öğrencilerin normal eğitim ortamlarında eğitilmeleri- son yıllarda hızla yaygınlaşmaktadır. Kaynaştırmanın başarıya ulaşabilmesi için, normal eğitim ortamına yerleştirilen özel gereksinimli öğrenciye ve/veya sınıf öğretmenine destek özel eğitim hizmetleri sağlanması gerekmektedir. Günümüzde, destek özel eğitim hizmetleri arasında en çok önerilen, özel eğitim danışmanlığıdır. 1993-94 öğretim yılı birinci döneminde, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Eskişehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin işbirliği ile bir "Özel Eğitim Danışmanlığı Kursu" açılmıştır. Bu araştırmanın amacı, kursiyerlerin mesleksel özelliklerinin (çalışma ortamı, özel eğitim niteliği ve çalışma deneyimi) özel eğitim danışmanlığı kursundaki başarıya etkisini belirlemektir

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.