Cilt 18, Sayı 91 (1994)

ÇEVİRİ

Eleştirel Düşünme Becerilerini Öğretme | PDF |
Güzin Binatlı Büyükkurt
Bilgisayar Destekli Öğretim Okuldan Ayrılma Sorununu Çözer mi? | PDF |
Ali Şimşek

MAKALELER

Matematik Öğretiminde Kritik Değişkenler ve Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi | PDF |
Yaşar Ersoy, Safure Bulut
Mikro Öğretimde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Deneyimi | PDF |
Şadiye G. Külahçı
Çocukta Mecaz Kavramının Gelişmesi ve Mizah Anlayışı | PDF |
Duyan Mağden, Belma Tuğrul
İstatistiksel Sınav Kaygısının Kestirilmesi | PDF |
Nilgün Köklü
Ortaöğretim Ders Geçme ve Kredi Modeli | PDF |
Nukhet Çıkrıkçı
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi | PDF |
Rana Tanrıdağ


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337