Mikro Öğretimde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Deneyimi

Şadiye G. Külahçı

ÖZ

Bir öğretmenin başarısında bilgisini kullanabilmesi, işe koşabilmesi son derece önemlidir. Bunun sağlanmasına katkı getireceği düşünülen ve teori ile pratik arasında köprü kurmaya yönelik çalışmalardan biri de mikro öğretimdir. Bu strateji, normal sınıf ortamına göre daha kontrollü bir öğrenim ortamı sunarak teori ile uygulama arasındaki ilişkiyi vurgulayabilme potansiyeline sahip oluşu nedeniyle öğretmenlik mesleğine hazırlıkta önemli bir yer edinmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.