Bilgisayar Destekli Öğretim Okuldan Ayrılma Sorununu Çözer mi?

Ali Şimşek

ÖZ

Onbeş yaşındaki Darrell, derslere katılımının ve başarı ortalamasının iyice düştüğü dokuzuncu sınıfa değin sınavlardan çoğunlukla "D" alıyordu. Öğretmenler onun tutumunu genelde kendini savunmaya yönelik buluyorlardı. Darrell ise öğretmenleri "yakınlık gösteren ama teşvik etmeyen” kişiler diye tanımlıyordu. Kısacası, Pensacola Lisesi'ndeki öteki azınlık gençleri gibi Darrell de tehlike sınırındaydı ve yaşamının geri kalan bölümünü ya hapishanedeki ağabeyi ya da onyedi yaşından önce çocuk sahibi olup şu anda bir bakımevinde kalan ablası gibi sürdürecekti.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.