Çocukta Mecaz Kavramının Gelişmesi ve Mizah Anlayışı

Duyan Mağden, Belma Tuğrul

ÖZ

Dil, bireyin duygularını, düşüncelerini, gereksinimlerini ifade etmek için kullandığı semboller kümesidir. Belli bir anlama düzeyinde aynı sembol herkes için aynı anlamı taşımaktadır. Ancak, bir sembolün birden fazla anlamda kullanımı vardır. Dildeki sembollerin farklı anlam yapılarındaki kullanımını anlayabilmek, zihinsel süreçlerle ilgili bir beceridir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.