Eleştirel Düşünme Becerilerini Öğretme

Güzin Binatlı Büyükkurt

ÖZ

Öğretmenler, Sosyal Bilgilerin bilgiden daha fazlasını kazandırdığını kabul ettiklerinden derslerinde ezber eğitimden vazgeçtiler. Sosyal Bilgiler, öğrencilere kazandıkları bilgi ile nasıl eleştirel düşüneceklerini öğretmelidir. Ortaokul öğrencileri, geçerli genellemeleri tanımalı, çıkarımlarda bulunmalı, ifade edilmemiş varsayımları tanımalı ve neden-sonuç ilişkilerini kurabilmelidirler. Reklamcılar, özel ilgi gruplar», başyazı yazan yazarlar, büro sahipleri ve büro arayanlar tarafından sunulan olguların bir engeli ile karşılaşan öğrenciler, bilgiyi çözümlemek için becerilere gereksinim duyarlar.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.