Ortaöğretim Ders Geçme ve Kredi Modeli

Nukhet Çıkrıkçı

ÖZ

Bu makalede, ülkemizde ortaöğretim kurumlarında 1991-1992 öğretim yılından beri uygulanan öğrenci akışı sistemi için bir model olan Ders geçme ve Kredi modeli üzerinde durulacaktır. Ancak bu makalede modelin ayrıntılı bir tanımının yapılması amaçlanmamıştır. Ortaöğretimin temel işlevi ve toplumun ortaöğretimden beklentileri üzerinde kısaca durulduktan sonra, eğitim süreci içinde öğrencinin başarısını değerlendirme işlemi ve öğrenci akışı konusu ilişkilendirilerek, ülkemizdeki öğrenci akışı sistemi, sorunları ve bunların üniversiteye girişteki hazırlanma biçimine yansıması görülecektir. Bu bağlamda sorunlara çözüm getirici bir yol olarak uygulanmaya başlanan ders geçme ve kredi modelinde yaşanan durumlar bazı araştırma bulguları çerçevesinde ele alınacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.