Cilt 33, Sayı 147 (2008)

MAKALELER

Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Müdür Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri | PDF |
Yusuf Cerit 3-13
Çoklu Zekâ Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri | PDF |
Özcan Demirel, İbrahim Tuncel, Canay Demirhan, Kenan Demir 14-25
Geleneksel Öğretim ile PowerPoint Sunum Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi | PDF |
Mustafa Akdağ, Hidayet Tok 26-34
Okul Yöneticilerinin Yönetimde Cinsiyet Faktörüne İlişkin Görüşleri | PDF |
Niyazi Can 35-41
Lisansüstü Öğretimin Sorunları Konusunda Ankara’daki Üniversitelerin Lisansüstü Enstitü Yöneticilerinin Görüşleri | PDF |
Kasım Karakütük, Alper Aydın, Gürkan Abalı, Sevgi Yıldırım 42-53
Özel ve Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması | PDF |
Murat Taşdan, Eda Tiryaki 54-70
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Örgün Öğretimin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılma Zorunluluğu | PDF |
Murat Sönmez 71-84
Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama Projeyi Yöneten Öğrenciler Açısından Analiz | PDF |
Nurdan Kalaycı 85-105
Tükenmişlik Düzeyi Yüksek İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilere Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi | PDF |
Sema Karakelle, Seçil Canpolat 106-120


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337