Lisansüstü Öğretimin Sorunları Konusunda Ankara’daki Üniversitelerin Lisansüstü Enstitü Yöneticilerinin Görüşleri

Kasım Karakütük, Alper Aydın, Gürkan Abalı, Sevgi Yıldırım

ÖZ

Araştırmanın amacı, lisansüstü öğretimin sorunları konusunda Ankara’daki devlet ve vakıf üniversitelerinin lisansüstü enstitü yöneticilerinin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada, var olan durumu değerlendirme olanağı veren tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı, Ankara’daki tüm lisansüstü öğretim yapan enstitü yöneticilerine (74) verilmiş, 43’ünden geri alınmıştır. Araştırmaya katılanlara ilişkin kişisel bilgilerin frekansları alınmış, lisansüstü öğretimin sorunları konusundaki ifadelere enstitü yöneticilerinin katılma düzeyi her maddeye ilişkin frekanslar ve yüzdeler bulunarak betimlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Lisansüstü öğretimin sorunları, enstitü yöneticilerinin görüşleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.