Cilt 12, Sayı 68 (1988)

MAKALELER

İlkokul Öğrencilerinin Geleceğe Hazırlanması | PDF |
Siral Ülkü
Aile Rehberliğinin Yuvaya Yeni Başlayan Çocakların Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi | PDF |
Füsun Akkök, Bülbin Sucuoğlu
Matematiksel Kavramların Gelişimi: 5.,7. ve 10. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma | PDF |
Safure Bulut
Eğitimde Teknolojik Kaynaklara (Araç-Gereçlere) Karşı Tutum | PDF |
Alişan Hızal
Cezanın Davranışlar Üzerindeki Etkisi | PDF |
Selim Hovardaoğlu
Lisans Üstü Eğitim ve Problemleri | PDF |
Nezahat Coşkun
Eğitim Denetiminde Değerlendirme | PDF |
Hüseyin Başar
Sınıf Gözlemleri Yoluyla Öğretmeni Değerlendirmede Sınırlılıklar | PDF |
Nezahat Seçkin
Öğrenciler Arasındaki İşbirliğine Dayalı Öğretim Teknikleri | PDF |
Münire Erden
Okul Rehberlik Uygulamalarında Bazı Sorunlar: Bir Karşılaştırma | PDF |
Gül Aydın
Eğitimde Fırsat Eşitliği Açısından Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyete Dayanan Farklılaşma | PDF |
Meral Tekin


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337