Eğitim Denetiminde Değerlendirme

Hüseyin Başar

ÖZ

Yönetim süreçlerinin sonuncusu olduğu söylenebilecek olan değerlendirme, toplanıp çözümlenmiş olan verilerin düzeltme ve geliştirme kararları verebilmek için kullanılır hale getirilmesi sürecidir. Değerlendirmenin öncesi veri toplama ve çözümleme, sonrası yeniden düzenlemedir (Bursalıoğlu, 982, S. 165). Değerlendirme, değerlendirene ve değerlendirilene gelişim için bilgi sağlar, değerlendirileni güdüler, onunla ilgili kararlara dayanak olur, edimin etkililiğini kestirmeye yardım eder (Turgut, 1977, S. 249). Değerlendirmenin amacı kanıtlamak değil, geliştirmektir. Sistem kuramı açısından değerlendirme, amaç-çıktı ilişkisini güçlendirmek için, girdi, işleme ve çıktıdan alınacak verilerin işlenip dönüte çevrilmesidir. Değerlendirmenin amacına ulaşabilmesi için, kullanılacak veriler nesnel olmalı, ilişki, önem, zaman gibi pratik ölçütlere sahip olmalı, verimi etkileyebilmelidir (Bursalıoğlu, 1982, S. 257, 260).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.