Lisans Üstü Eğitim ve Problemleri

Nezahat Coşkun

ÖZ

Eğitim, yeni uzmanlık alanları yaratmak ve bu alanlarda insangücü yetiştirmek suretiyle hem ülkenin insangücü kaynağının gelişmesine hem de istihdamın arttırılmasına katkıda bulunur. Eğitimin önemli görevlerinden birisi, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının gerektirdiği sayı ve nitelikte insangücünü yetiştirmektir. Böylece eğitim kurumları da insangücü için arz kaynağını teşkil etmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.