Öğrenciler Arasındaki İşbirliğine Dayalı Öğretim Teknikleri

Münire Erden

ÖZ

İşbirliğine dayalı öğrenme (cooperative learning) ve bu tür öğrenmenin gerçekleştiği küçük gruplarla öğretim teknikleri çok eskiden beri bilinmektedir. Ancak, 1970'li yıllardan itibaren özellikle Eğitim Sosyal Psikologlarının küçük grup teknikleri ve grup içindeki öğrenci etkileşimlerini inceleyen araştırmaları, işbirliğine dayalı öğretim tekniklerinin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.