Cilt 6, Sayı 34 (1981)

EDİTÖRDEN

TED V. Eğitim Toplantısı | PDF |
Seydi Dinçtürk

MAKALELER

Atatürk’ün İşlevsel Eğitim Anlayışı | PDF |
Hıfzı Doğan
Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Sayısal Gelişmeler | PDF |
Mahmut Âdem
Sosyoloji Açısından Atatürk | PDF |
Mahmut Tezcan
Fransız Milli Eğitiminde Yeni Yönelimler | PDF |
Aytaç Açıkalın
Edebiyatta Ergenler | PDF |
Bekir Onur
Atatürk Devrimleri mi? Atatürk Devrimi mi? | PDF |
Cihat Akçakayalıoğlu


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337