Sosyoloji Açısından Atatürk

Mahmut Tezcan

ÖZ

Atatürk, çeşitli açılardan incelemelere konu olmuştur. Fakat onun görüşlerinin sosyolojik, kültürel, antropolik ve felsefi açılardan değerlendirilmesi yeterince yapılamamıştır. Bu nedenle, son yıllarda toplumsal bilimciler, onun bu yönleri üzerinde durmaya başlamışlardır. Yazımız iki bölümden oluşmaktadır. Önce Atatürk'ün sosyolojik formasyonu, sonra da onun bazı sosyolojik görüşleri ele alınacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.