Fransız Milli Eğitiminde Yeni Yönelimler

Aytaç Açıkalın

ÖZ

Bu yılın mayıs-haziran aylarında Fransa’da taşkanlık ve parlemanto seçimleri yapıldı ve Sosyalist Parti iktidar oldu. Diğer bir anlatımla, Fransızlar, önerilen yeni toplumsal ve ekonomik bir izlenceyi sınamaya değer buldular. Fransa'daki son seçimler ve sonuçları, Türk kamuoyunda ve basınında öncekilerden daha çek ilgi uyandırdı; geniş çevrede, değişik boyutlarda tartışılıp yorumlandı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.