Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Sayısal Gelişmeler

Mahmut Âdem

ÖZ

Atatürk dönemi eğitiminde sayısal gelişmeleri incelerken,bu bölümde planlı kalkınma politikası izleme dönemine nasıl gelindiği anımsatılacaktır. Planlamadan, daha doğrusu ekonomik planlamadan söz edilmek istendiğinde, Cumhuriyet dönemi başlıca dört bölümde incelenebilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.