Atatürk Devrimleri mi? Atatürk Devrimi mi?

Cihat Akçakayalıoğlu

ÖZ

Bu kavramlar, Atatürkçülüğün en önemli öğelerindendir. Ülkemizde büyük ölçüde kavram kargaşası vardır; bu bakımdan yorumlar, değerlendirmeler, hatta adlandırmalar çok değişik olagelmektedir. Atatürk Öğretisi’nde de durum böyledir. Bir yandan yeterli yayın ve bilgilerin topluma yansımaması, diğer yandan «Bulanık suda balık avlamak isteyenlerin artniyetli davranışları» sebep olarak gösterilebilir. Asıl önemli gerçek, bir öğreti olarak Atatürkçülüğü işleyip doğru ve yeterli bilgilerin yayılmasında, en azından, ihmalkar davranılmasıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.