Cilt 47, Sayı 209 (2022)

MAKALELER

Okul Öncesi Dönemde Sosyo-Duygusal Gelişim: Mizaç, Dil Gelişimi ve Duyguları Anlama Becerisinin Yordayıcı Rolünün İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Burcu Buğan, Feyza Çorapçı, Figen Eroğlu Ada
Okuma, Yazma ve Konuşmada Akıcılık ile Okuduğunu Anlama ve Kelime Hazinesi İlişkisi | PDF | | PDF (English) |
Huzeyfe Bilge, İhsan Kalenderoğlu
Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuma Etkililiğinin Belirleyicileri | PDF | | PDF (English) |
Aleksandra Grbovic, Ksenija Stanimirov, Emine Ayyıldız, Slobodan Bankovic, Branka Jablan
İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinde Dijital Öyküleme Uygulamaları | PDF | | PDF (English) |
Kader Mangal, Nuray Kurtdede Fidan
Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretimine Yönelik Öz-yeterlikleri ile Müzik Öğretim Becerileri ve Müziksel Gelişimleri Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Sevgi Taş, Duygu Sökezoğlu Atılgan
Viyolonsel Eğitiminde Hicaz Saz Semâilerinin Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi | PDF | | PDF (English) |
Osman Önder, Gökay Yıldız, Rasim Erol Demirbatır
Düşük Erken Matematik Başarısı Gösteren Çocukların Çalışma Belleği Performanslarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Rumeysa Çakır, Cevriye Ergül
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Yılmazlıkları ve Matematiğe Yönelik Algıları: Bir Kümeleme Analizi Yaklaşımı | PDF | | PDF (English) |
Çağla Öztürk, Sevilay Kilmen
Lise Öğrencilerinin İstatistik Okuryazarlık Düzeyleri ile İstatistik Okuryazarlık Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Aslıhan Batur, Adnan Baki
Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalıkla Baş Etme Stratejilerini Yaratıcı Drama ile Anlamak | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Karaosmanoğlu, Ömer Adıgüzel, Pınar Özdemir Şimşek
Fen Başarısını Yordayan Özelliklerin Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı (SRA) Yöntemiyle Belirlenmesi: TIMSS 2015 Türkiye Örneği | PDF | | PDF (English) |
İzzettin Aydoğan, Selahattin Gelbal
Meslek Liselerinin 21. yy. Öğrenen ve Öğreten Becerileri Kapsamında Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Pınar Erten
Lise Öğrencilerinde Ebeveyn Tutumu ve Temel Psikolojik İhtiyaçlar ile Zorbalık Statüleri Arasındaki İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Zeliha Tuğran, Meliha Tuzgöl Dost
Duygu Düzenleme Becerileri Psikoeğitim Programının Ergenlerin Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Reaktif-Proaktif Saldırganlıklarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Asya Akdemir, Bülent Gündüz
Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Kamu Hizmet Motivasyonları ve Çalışma Etiği Tutumları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
İnayet Aydın, Nihan Demirkasımoğlu, Tuğba Güner Demir, Özge Erdemli
Mülteci Eğitiminin Bir Temeli Olarak Kapsayıcı Öğretmen Nitelikleri: Türk Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Bir Çerçeve İncelemesi | PDF | | PDF (English) |
Dilara Saka, Serkan Çelik
İngilizce Dersi Öğretim Programlarında Kaynaşıklık: Temel Eğitimden Ortaöğretime Sistematik Bir Analiz | PDF | | PDF (English) |
Hülya Baysal, Zehra Yedigöz Kara, Nilay T. Bümen
Matematik Öğretmenlerinin Kümeler Konusunda Temel Kavramlara İlişkin Uzmanlık Alan Bilgilerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Nurullah Yazıcı, Mustafa Albayrak
Düşük ve Yüksek Gelirli Ailelerin Okul Tercihi ve Memnuniyeti: Nested Logit Model Uygulaması | PDF | | PDF (English) |
Emine Önder, Kübra Önder
Uzaktan Eğitim Sürecinde Ailelerin Öğretici Ebeveynlik Becerilerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Canan Albez, Durdağı Akan


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337