Cilt 44, Sayı 199 (2019)

MAKALELER

Matematik Öğrenme Fırsatları: Fark etme ve Harekete Geçme | PDF | | PDF (English) |
Oğuzhan Doğan, Hülya Kılıç
Matematik Öğretmenlerinin Öğrenen Tarafından Üretilen Örnekleri Sınıfta Kullanma Sıklıklarının ve Gerekçelerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Yasemin Sağlam Kaya
Dinamik Geometri Yazılımı Kullanılan Öğrenme Ortamında Öğrencilerin Analitik ve Bütüncül Düşünme Stillerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ercan Atasoy, Mehmed Emre Konyalıhatipoğlu
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Muhakeme Süreçlerine Farklı Bir Bakış: Global Argümantasyon Yapısı | PDF | | PDF (English) |
Özlem Erkek, Mine Işıksal Bostan
Fizik Öğretmen Adaylarının Deneysel Kanıtları Değerlendirirken Karşılaştıkları Zorluklar | PDF | | PDF (English) |
Olga Gkioka
Lise Düzeyinde Çözeltiler Konusunun Öğretiminde Akran Öğretimi Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Tamer Yıldırım, Nurtaç Canpolat
Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fatih Yaman, Onur Dönmez, Yavuz Akbulut, Işıl Kabakçı Yurdakul, Ahmet Naci Çoklar, Tolga Guyer
Öğrencilerin Kariyer Tercihi Olarak Sanata Yönelmelerinde Aile ve Öğretmenlerin Rolü: Güzel Sanatlar Lisesi Örneği | PDF | | PDF (English) |
Hasan Sankır, Şebnem Sankır
Kendiliğinden Ortaya Çıkan Okuryazarlık Becerilerinin Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi: 36-71 Aylık Türk Çocukları Örneklemi | PDF | | PDF (English) |
Elif Akyüz, Özcan Doğan
Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarının Kalitesi: Yordayıcı Değişkenler | PDF | | PDF (English) |
Hatice Bakkaloğlu, Nimet Bülbin Sucuoğlu, Betül Yılmaz
Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Nisa Gökden Kaya
Akranlarca Sunulan Sosyal Öykülerin Gelişimsel Yetersizliği Olan İlkokul Öğrencilerinin Karşıdan Karşıya Geçme Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Bıçakcı, Seray Olçay Gül
Karşılıklı Taklit Eğitimi’nin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal İletişim Becerileri Üzerinde Etkililiğinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Töret, Emine Rüya Özmen
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Öykülerin Tekli Sunumuyla Çoklu Sunumunun Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Sertan Talas, Onur Kurt
Dezavantajlı Bölge Okullarında Öğrenim Gören Risk Altındaki Öğrencilerin Okul Bağlılıklarını Etkileyen Faktörler | PDF | | PDF (English) |
Esra Karabağ Köse
Taşımalı ve Merkezi Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite, Obezite ve Serbest Zaman Düzeylerinin Farklı Değişkenlerle İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği) | PDF | | PDF (English) |
Nebi Tepe, Fethi Arslan
Farklı Kültürel Yapıdaki Ailelerde Yetişen Öğrencilerin Sorumluluk ve Hoşgörü Değerlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Hüseyin Çalışkan, Yusuf Yıldırım, Güneş Kılınç
Okul Yönetişimi ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Berna Yüner, Berrin Burgaz
Sorumluluk Davranışlarının Kazandırılmasında Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modelinin Kullanılması: TVF Spor Lisesi Örneği | PDF | | PDF (English) |
Bijen Filiz, Gıyasettin Demirhan
Beslenme Eğitimi Müdahalesine Aile Katılımının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Beslenme Durumlarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Şule Aktaç, Gül Kızıltan, Süleyman Avcı


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337