ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Liderlik, Okul Kültürü, Kolektif Yeterlik, Akademik Öz-yeterlik ve Sosyoekonomik Düzeyin Öğrenci Başarısına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Süheyla Bozkurt, Ömür Çoban, Murat Özdemir, Nedim Özdemir
Sembolik ve Grafiksel Gösterimleriyle Müzik Haritaları Üzerine Bir Analiz | PDF | | PDF (English) |
Ebru Şen
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Meryem Hamsi İmrol, Ayşemine Dinçer, Bilge Nur Doğan Güldenoğlu, Mustafa Cem Babadoğan
Türkiye ve Azerbaycan’da Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sürecinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Elmira Uzeirli, Gökhan Kılıçoğlu
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Motivasyon Durumları | PDF | | PDF (English) |
Vural Tünkler
Hayat Bilgisi Dersinde Sosyal Problem Çözme Uygulamaları: İlkokul Öğrencileri Günlük Hayat Problemlerini Çözmekte Zorlanıyor Mu? | PDF | | PDF (English) |
Nur Ütkür Güllühan
Kavram Karikatürleriyle Yapılan Öğretimin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Muamber Yılmaz, Zehra Yaşar Sağlık, Ömer Faruk Kadan
Eğitime Erişimin Belirleyicileri: Kırsal Kesimdeki Kız Çocukların Ortaöğretime Gönderilmeme Nedenleri | PDF | | PDF (English) |
Gülay Aslan
Öğretmenlerin Akran Zorbalığına İlişkin Tutumlarının, Akran Zorbalığı ile Baş Etme Stratejilerinin ve Algıladıkları Okul İkliminin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Zeynep Şen, Aysun Doğan
Ortaokul Öğrencilerinin Bedensel Okuryazarlığını Değerlendirme | PDF | | PDF (English) |
Hakan Taş, Irmak Hürmeriç Altunsöz
Kaynaştırma Uygulamalarının Öğrenme Çıktılarına Etkililiğinin Meta-Analitik Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Şenel Elaldı, Taner Çifçi, Nazlı Sıla Yerliyurt
"Herkes İçin Eğitim" Anlayışıyla Hastanede Eğitim: Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Kübra Yenel, Emre Sönmez, Elçin Ayaz, Fatih Şahin
İdeal Vatandaşlık Hikâyesi: Farklı Devlet Üniversitelerinden Öğretmen Adaylarının Anlatı Sorgulaması | PDF | | PDF (English) |
Fatih Öztürk, Cemil Cahit Yeşilbursa
Okul Öncesi Öğretmenlerince Sunulan Gömülü Öğretimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Hedef Davranışlarını Edinmelerindeki Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Özgül Aldemir Fırat, Yasemin Ergenekon
Öğretmen Hizmet İçi Eğitiminde Eleştirel Görsel Okuma Yoluyla İmgenin Yeniden Üretimi | PDF | | PDF (English) |
Vedat Özsoy, Nuray Mamur
Üniversite Tercih Danışmanlığı Sürecinde Psikolojik Danışmanların Yaşadığı Etik Sorunlar | PDF | | PDF (English) |
Nurten Karacan Özdemir, Ahmet Ayaz, Gizemsu Karaçay, Işkın Çorbacı
Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretimle “Öğretmenlik” Yolculuğu: Bir Karma Desen Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Ayten Arslan
60-72 Aylık Çocukların Yaratıcılık Becerileri Üzerinde Zihin Haritalama Çalışmalarının Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Özgül Polat
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitimin Rolü: Mezun Olmak Yeterli mi? | PDF | | PDF (English) |
Fazilet Özge Maviş Sevim, Uğur Akın
İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Otantik Öğrenme Yaklaşımı Kapsamında Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı | PDF | | PDF (English) |
Hanifi Şekerci
Kaynaştırma Uygulamalarından Yararlanan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan 7. Sınıf Öğrencilerine Fen Bilgisi Deneylerinin Öğretiminde Video Destekli Resimli Etkinlik Çizelgesinin Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Ersin Elmaci, Özcan Karaaslan
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Eğitim Etkinlikleri Projesine Yönelik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Sıddıka Demirtaş, Nihan Akkocaoğlu Çayır
Gerçekçi, Aritmetik/Cebirsel ve Geometrik Bağlamda Problem Çözme | PDF | | PDF (English) |
Marijana Zeljić, Milana Dabić Boričić, Sanja Maričić
Kaynaştırma Uygulaması Yapılan Okul Öncesi Sınıflarında Drama Eğitim Programının Çocukların Etkileşimleri ve Sosyal Becerileri Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Betül Şenol, Emine Nilgün Metin
İngilizce Öğretmenliği Programında Verilen Ölçme Değerlendirme Eğitiminin Hedeflenen, Uygulanan, Öğrenilen ve Değerlendirilen Programları Arasındaki Uyum | PDF | | PDF (English) |
Serpil Tekir
Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği ile Özerkliği Arasındaki İlişkiye Dair Bir Çözümleme | PDF | | PDF (English) |
Halil Buyruk, Ali Akbaş
Algılanan Evlilik Çatışması, Ebeveynin Akılcı Olmayan İnançları, Kaygıları ve Çocukların Otomatik Düşünceleri, Problem Çözme Becerileri ile Çocukların Kaygı ve Saldırganlıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Uzun, Raşit Avcı


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337