Cilt 34, Sayı 152 (2009)

MAKALELER

Öz Düzenleme Öğretiminin İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarısına ve Tutumuna Etkisi | PDF (English) |
Zeki Arsal
Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF |
Sevgi Turan, Özcan Demirel
Çokkültürlülük Bağlamında Öğretim Ortamı ve Öğretmen Yeterlikleri | PDF |
Alper Başbay, Yelda Bektaş
Öğrencilerin Basit Doğrusal Denklemlerin Çözümünde Karşılaştıkları Güçlükler ve Kavram Yanılgıları | PDF |
Ayhan Kürşat Erbaş, Bülent Çetinkaya, Yaşar Ersoy
Gerçekçi Matematik Eğitiminin İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla Çarpma Konusundaki Başarılarına Etkisi | PDF |
Zeynep Aydın Ünal, Ali Sabri İpek
İlköğretim Okullarında Bürokratik Okul Yapısı ile Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki | PDF |
Bekir Buluç
Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA)’nda Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler | PDF |
Duygu Anıl
KR-20 ve Cronbach Alfa Katsayılarının Yanlış Kullanımları | PDF (English) |
Şeref Tan
Değişen Madde ve Test Fonksiyonunun Belirlenmesinde Madde Tepki Kuramı’na Dayalı Parametrik Yöntemlerin Karşılaştırılması | PDF (English) |
Tuncay Öğretmen
İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri | PDF |
Ekber Tomul
Özduyarlık ve Boyun Eğici Davranış | PDF (English) |
Ahmet Akın
Eğitim Amaçlı Değişim Programları ve Erasmus Yoğun Dil Kursları: Türkçe Kursları İçin Bir Örnek Olay | PDF (English) |
İsmail Hakkı Mirici, Binnur Genç İlter, Özlem Saka, Philip Glover
İçerik Yönetim Sisteminde Kullanılabilirlik Yapılarının İncelenmesi | PDF (English) |
Arif Altun, Halil Yurdugül, Yasemin Gülbahar
Üçgen Eşitsizliğini Oluşturmada Karşılaşılan Bazı Engeller | PDF (English) |
Elif Türnüklü
Yansıtmalı Öğretimin Öğretmen Adaylarının İnançları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi | PDF (English) |
Paşa Tevfik Cephe


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337