Cilt 35, Sayı 156 (2010)

MAKALELER

Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel–Haenszel ve Lojistik Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması | PDF |
Bilge Gök, Hülya Kellecioğlu, Nuri Doğan
11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünmenin Aşamalarındaki Yaşantılarından Yansımalar | PDF |
Selahattin Arslan, Cemalettin Yıldız
İlköğretim Okullarında Öğrenci Devamsızlığının Nedenleri | PDF |
Mehmet Özbaş
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programının Değerlendirilmesi | PDF |
Melek Demirel
Öğrencilerin Ölçme Alanında Akıl Yürütme Becerilerine İlişkin Bir Çalışma: Silindir Örneği | PDF |
Mine Işıksal, Aslıhan Osmanoğlu, Yusuf Koç
Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Okul Kültürü ile Değer Sistemlerine İlişkin Algıları | PDF |
Necla Şahin-Fırat
İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi | PDF |
Semra Güven
İlköğretim Öğrencilerinin Çizdikleri Karikatürlere Yansıttıkları Sosyal ve Çevresel Sorunların İncelenmesi | PDF |
Arife Figen Ersoy, Burçin Türkkan
KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği: Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF |
Alim Kaya, Diğdem Müge Siyez
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Benlik Algıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Analizi | PDF |
Zekai Pehlivan
Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığının Bir Yordayıcısı Olarak Okul Kültürü | PDF |
Ferudun Sezgin
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin Yaptıkları Okul Psikolojik Danışmanlığıyla İlgili Uygulamaların Saptaması | PDF |
Ragıp Özyürek
Ankara’daki İlköğretim Öğrencileri Arasında Akran Zorbalığının İncelenmesi | PDF |
Metin Pişkin
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin Konuşma Becerisinin Gelişiminde Kullanılması | PDF |
Korkut U. İşisağ, Özcan Demirel
Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF |
Bayram Çetin, Tayfun Doğan, Fatma Sapmaz


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337