Cilt 41, Sayı 187 (2016)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşması: Bir Endeks Oluşturma Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Akif Kirecçi, Hasan Bacanlı, Yavuz Erişen, Engin Karadağ, Nadir Çeliköz, Mehmet Ali Dombaycı, Metin Toprak, Mehmet Şahin
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Özellikleri | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Yavuz, Deniz Gülmez, Tuğba Cevriye Özkaral
Üstün Zekalı Olan ve Olmayan İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutum ve Tercihlerinin Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Abdulkadir Bahar, Ahmet İhsan Kaya, Feyza Bahar
Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak TA ve Değerler | PDF | | PDF (English) |
Ali Karababa, Bülent Dilmaç
Öğretmenlerin Yapısal ve Psikolojik Güçlendirilmeleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Yahya Altınkurt, Burcu Türkkaş Anasız, C. Ergin Ekinci
Okula Hazırbulunuşluk ve Okula Başlama Yaşı: Türk Öğretmen ve Ailelerin Yeni Eğitim Politikası Üzerine Görüş ve Deneyimleri | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Buldu, Sühendan Er
Öğretmen Yetiştiren Kurumlar İçin Giriş Standartlarının Belirlenmesi: Delphi Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Recep Kahramanoğlu, Erdal Bay
Üstbilişsel Beceri Odaklı Yazma Süreçlerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Bengisu Kaya, Seyit Ateş
Görme Engelliler Okullarındaki ve Kaynaştırma Eğitim Ortamlarındaki Az Gören Öğrencilerin İşlevsel Görme Becerilerinin Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Salih Çakmak, Tamer Karakoç, Pınar Şafak
PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Matematiksel Davranış ve Matematik Okuryazarlığını Etkileyen Değişkenlerin Çok Gruplu Hibrit Modelleme ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Melek Gülşah Şahin, Yıldız Yıldırım
Eğitici Çizgi Romanların Çevre Sorunlarına Yönelik Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmeler Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Yavuz Topkaya
BIT Yönelimli Genç Eğitim Araştırmacılarının Bilimsel Araştırma Motivasyonları ve Yöntem Paradigmalarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Fırat


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337