Cilt 12, Sayı 69 (1988)

ÇEVİRİ

Bilgisayarların Eğitimde Kullanılması | PDF |
Akif Ergin

MAKALELER

İsveç'te Türk Çocukları | PDF |
Bekir Onur
Türk Eğitim Sisteminde Uzman ve Uzmanlık Sorunu | PDF |
Ahmet Duman
Dünyada Eğitim Sistemi Yakın Geçmişi Gelecekteki Yönelimleri | PDF |
Şermin Yurdusev
5-6 Yaş Arasındaki Çocukların Ana-Babalarının Ödüllendirme ve Cezalandırma Yöntemleri | PDF |
Serap Buz, Nurper Savaş Ülküer
Öğretmen Yetiştirme Düzenimiz Yeterli Mi? | PDF |
Mahmut Adem


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337