Türk Eğitim Sisteminde Uzman ve Uzmanlık Sorunu

Ahmet Duman

ÖZ

Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğünde Uzman «bir bilim kolunda özel ve derin bilgisi olan kimse» olarak tanımlanmıştır. Meydan Larousse sözlüğünde de «kendini özel olarak bir çalışma alanına veren kimse» olarak tanımlanmıştır. Uzman belirli bir programda yeterlik kazanmış olan kimsedir. Eğitim uzmanı öğretmen ve öğrencilere danışmanlık yaparak okulda daha iyi bir eğitim ortamının yaratılmasına yardımcı olan ve eğitimde uzmanlık kazanmış olan kişidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.