Orta Dereceli Okul Müdürlerinin Hizmet-İçi Eğitimleri

Nurettin Ergen

ÖZ

Eğitim sürecinin ürününü belirlemede, okul müdürlerinin büyük etkisi ve katkısı vardır. Bunu daha etkin yerine getirmeleri ise, kuşkusuz onların hizmet içinde yetiştirilmelerine bağlıdır. Çünkü eğitim yöneticileri, hizmet-öncesi programlar ile, yöneticiliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri yeterince alamamaktadır. Bu bakımdan, ülkemizde, eğitim yöneticilerinin hizmet içinde yetiştirilmeleri, kaçınılmaz hale gelmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, bu zorunluluğu, elindeki olanaklarla yerine getirebilmekte midir? Uygulanan Hizmet-İçi Eğitim Programları, ne ölçüde yeterlidir? Bu yazımızda kısaca, bu konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.