Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Derslerinde Öğrencilerden Bekledikleri Davranışlar

Gülay Ekici

ÖZ

Biyoloji öğretiminde laboratuvar dersinin çok önemli bir yeri vardır. Bu dersin istenilen nitelikte yapılabilmesi pek çok faktör yanında öğrencilerin belirli davranışları göstermelerine de bağlıdır. Bu çalışma, biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar derslerinde öğrencilerden bekledikleri davranışları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ömeklemini 87 biyoloji öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma verileri açık uçlu iki sorudan oluşan bir bilgi toplama formuyla toplanmıştır. Biyoloji öğretmenleri laboratuvar derslerinde öğrencilerin göstermelerini bekledikleri en önemli davranışın laboratuvar dersinin önemini kavrama olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca laboratuvar derslerinde öğretmenlerin öğrencilerden bekledikleri davranışların öğrenciler tarafından gösterilememesinin en önemli nedenlerinin öğrencilerin laboratuvar dersinin önemi konusunda bilinçlendirilmemiş olmaları ve öğrencilerin üniversiteye giriş sınavı kaygısı içinde olmaları nedeniyle, laboratuvar dersini vakit kaybı olarak algılamaları olarak belirtmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Biyoloji öğretimi, laboratuvar dersi, laboratuvar derslerinde öğrenci yeterlikleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.