Erken Çocukluk Döneminde Matematik

Serap Çimen Erdoğan, Gülen Baran

ÖZ

Okulöncesi dönem, gelişimin en hızlı olduğu, çocuğun aktif olarak temel kavramları kazandığı bir dönemdir. Matematik ve diğer bilimlerin anlaşılmasında gerekli olan temel becerilerin bu dönemde kazandırılması, çocuğun daha sonraki okul yaşantısında gerekli olan matematik bilgi ve kavramlarının temelini oluşturmaktadır. Okulöncesi dönemde matematik; sayı sayına, ölçme, şekil, zaman ve mekân gibi bir dizi kavramlardan oluşmaktadır. Kavramlar çocuğun anlama yeteneğine, deneyimlerine bağlı olarak gelişmektedir. Gözleyebildiği, dokunabildiği, tadabildiği ve duyabildiği sürece, çocuk kavranılan anlayabilmektedir, İki-altı yaş çocuklar bir yerden bir yere hareket etmeyi, duyularını kullanmayı, nesneleri sınıflandırmayı, kümelemeyi, düzenlemeyi ve değişik malzemelerle deneyimler edinmeyi çok severler. Matematik ile ilgili kavramlar erken çocukluk eğitim programlarının her alanında yer alabilir. Matematik programı, çocuğun ifade etme özelliğini artıracak ve yeni yaşantılar geçirmesini sağlayacak deneyimlerden oluşmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Okulöncesi dönem, matematik, matematik kavranılan, matematik programı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.