Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği’nin (ÖNDÖ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.