Bilişsel Esneklik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.