Cilt 29, Sayı 133 (2004)

MAKALELER

Ortaöğretim Fen ve Matematik Ders Kitaplarının Eğitimsel Tasarımının Değerlendirilmesi | PDF |
Uygur Kanlı, Rahmi Yağbasan
Uzun Dönemli Öğretim Planlarına İlişkin Öğretmen Algıları | PDF |
Ali Yıldırım, Kerim Gündoğdu
Ergenlikte Mizah Ölçeği | PDF |
Günseli Oral
Transaksiyonel Analizin Türk Kültürüne Uygulanabilirliği: Kültür Açısından Eleştirel Bakış | PDF |
Filiz Gültekin, Nilüfer Voltan Acar
Modanın Görsel Kültür ve Sanat Eğitimindeki Yeri | PDF |
Melek Gökay Yılmaz
Üniversite Öğrencileri Arasında Yüksek ve Düşük İstatistik Kaygısının Ayrıştırıcıları | PDF |
Mustafa Baloğlu, Paul Zelhart
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki ilişkiler | PDF |
Nergüz Bozkurt
Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler | PDF |
Hülya Kelecioğlu
Geleceğin Öğretim Elemanlarının Öğretimde Planlama, Etkili Öğretim ve Değerlendirmeyle İlgili İhtiyaçları: Bir Örnek Olay Çalışması | PDF (English) |
Nil Akpınar Wilsing, Fersun Paykoç


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337