Cilt 29, Sayı 134 (2004)

MAKALELER

Çok Zekâ Kuramı’na Göre Bütünleştirilmiş Etkinliklerin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi | PDF |
Neşe Işık Tertemiz
Konu Alanı Ders Müfredatı İncelenmesi Dersinde Yürütülen Etkinlikler ve Kazandırılan Davranışların Değerlendirilmesi | PDF |
Ali Rıza Akdeniz
Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi | PDF |
Mustafa Akdağ, Mehmet Karahan
Erzincan İli’ndeki Ortaöğretim Kurumlarında Fizik Dersi Öğretiminin Değerlendirilmesi | PDF |
Paşa Yalçın
Fen Öğretiminde Kavramların Somutlaştırılması: Modelleme Stratejisi, Bilgisayar Simülasyonları ve Analojiler | PDF |
Çağlar Gülçiçek, Bilal Güneş
Öğrencilerin Matematiğe Yönelik İçsel ve Dışsal Motivasyonlarının Belirlenmesi | PDF |
Yüksel Dede, Ziya Argün
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri | PDF |
Zülbiye Toluk, Sinan Olkun
Birleştirme II Tekniği ile Oluşturulan işbirliğine Dayalı Öğrenme Ortamının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi: Kartal Mesleki Eğitim Merkezi’nde Bir Durum Çalışması | PDF |
Süleyman Avcı, Seval Fer
Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Tercih Ettikleri Öğrenme Stillerinin Biyoloji Başarılarına Etkisi | PDF (English) |
Şule Özkan, Semra Sungur, Ceren Tekkaya
Aralıklarla Tekrarlama ve Strateji Eğitimi Yoluyla Sözlük Bilgisi Öğrenimi | PDF (English) |
Ayşe Akın, Gölge Seferoğlu


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337