Cilt 39, Sayı 174 (2014)

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Etkili Araştırma Sentezleri Yapabilmek için Bir Araştırma Yöntemi: Meta-Analiz | PDF | | PDF (English) |
Ulaş Üstün, Ali Eryılmaz
İçerik Analizinin Parametreleri | PDF | | PDF (English) |
Muammer Çalık, Mustafa Sözbilir
Hesap Verebilirlikle İlgili Türk Milli Eğitim Sistemine Yönelik Bir Değerlendirme | PDF | | PDF (English) |
Murat Bülbül, Ayşe Ottekin Demirbolat
Karma Öğrenme Öğrencilerinin Transaksiyonel Uzaklık Algıları ve Öğrenme Yaklaşımlarına Yönelik Boylamsal ve Kesitsel Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Barış Horzum
Okullarda Moral Sermayenin Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Vehbi Çelik
Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutum, Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Neşe Uygun, Neşe Işık Tertemiz
Görsel Destek ile Öğretilen Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Annelerin Otizmli Çocuklarına Beceri Öğretmelerindeki Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Sema E. Batu, Funda Bozkurt, Nuray Öncül
Öğretmen Profesyonelizminin Bir Yordayıcısı Olarak Okul Kültürü | PDF | | PDF (English) |
Ali Çağatay Kılınç
Davet/Engel İndeksinin Türkçe’ye Uyarlanması | PDF | | PDF (English) |
Semra Sungur, Dekant Kıran
Bir Bireyselleştirilmiş Uyarlanabilir ve Zeki E-Öğrenme Ortamı ile Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminden Yansımalar | PDF | | PDF (English) |
Özcan Özyut, Hacer Özyurt, Adnan Baki, Bülent Güven
Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımın Gerektirdiği Niteliklere Sahip Olma Düzeyleri | PDF | | PDF (English) |
Nuray Kurtdede Fidan, Tayyip Duman
Türkiye’deki Kadın Üniversite Yöneticilerinin Stres ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Uğur Akın, Mustafa Baloğlu, Mehmet Durdu Karslı
Farklı Zorbalık Statüsüne Sahip Erinlerde Okula Bağlanma ve Yalnızlık | PDF | | PDF (English) |
Baki Duy, Mehmet Ali Yıldız
Öğrenenler Açısında Türkçenin Yapısal Özelliklerinin Yabancı Dil Olarak Öğrenimine Etkisi: Bosna Hersek Örneği | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Arslan
Tanılayıcı Dallanmış Ağacın Psikometrik Özellikleri | PDF | | PDF (English) |
Ümit Çelen
Türkiye’de Anasınıflarında ve İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflarda Fen Öğretimi Üzerine Bir Kalite Değerlendirmesi | PDF | | PDF (English) |
Nihal Buldu, Mehmet Buldu, Metehan Buldu
Bilimin Doğası’nın Ortaöğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji Yeni Öğretim Programlarında Yansıtılması | PDF | | PDF (English) |
Metin Şardağ, Sevgi Aydın, Nesibe Kalender, Selma Tortumlu, Murat Çiftçi, Şeyma Perihanoğlu
İleri Ergenlik Yıllarında İnternette Kimlik Denemeleri | PDF | | PDF (English) |
Esra Ceyhan
İngilizce Öğretiminde Sözlü İletişim Hatalarının Düzeltilmesi: Farklı Dil Düzeylerindeki Türk Öğrencilerin Tercihleri | PDF | | PDF (English) |
Zübeyde Sinem Genç
Türkiye’nin İlkokul ve Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Genel Konu İzleme Haritası ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Evrim Erbilgin
Çoklu Zekâ Kuramı ile Desteklenmiş Olan Basamaklı Öğretim Programının Öğrenci Erişisine ve Kalıcılığa Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Emine Seda Gün, Ali Ekber Şahin
İşitme Engelli Çocuklara Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Okuma Yazmaya Hazırlık Grup Etkinlikleri | PDF | | PDF (English) |
H. Pelin Karasu
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Örgütsel Analizi | PDF | | PDF (English) |
Sevda Aslan, Elif Bal
Eğitim Müfettişlerinin Görevlerinden Dolayı Yaşadıkları Stres Düzeyinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Aydın Balyer, Yüksel Gündüz
Grup Çalışmasına Yönelik Yansımalar: Öğretmen Adaylarının Düşünceleri | PDF | | PDF (English) |
Melek Çakmak
Öğretmenlerde Tükenmişlik: Tükenmişliğin Göstergeleri ve Bu Göstergelerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Süleyman Sadi Seferoğlu, Hatice Yıldız, Ümmühan Avcı Yücel
Üniversite Öğrencilerinde Mizah Stilleri ile Utangaçlık ve Otomatik Düşünceler Arasındaki İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Bircan Ergün Başak, Gürhan Can
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgüt Sağlığı Algıları ile Mesleğe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Cinsiyet Farklılıklarına İlişkin Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Olcay Kiremitçi, Ramazan Timuçin Gençer
Türk Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Programı Uygulamasında Yaşadıkları Kısıtlılıklarla İlgili Algıları | PDF | | PDF (English) |
Ebru Öztürk Akar
Ortaokul Öğrencilerinin Suyun Kaldırma Kuvveti Kavramına Yönelik Bilgi Yapıları: Görüngübilimsel Bir İlksel Olarak Yüzme | PDF | | PDF (English) |
Zeki Apaydın


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337