Cilt 48, Sayı 215 (2023)

MAKALELER

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Empati ve Prososyal Davranışların Geliştirilmesine Yönelik Deneysel Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Gizem Özer Özbal, Mübeccel Gönen
7. Sınıf Öğrencilerinin Enerji Dönüşümleri İle İlgili Model Tabanlı Açıklamalarının Tasarım Odaklı Düşünme Aracılığıyla Desteklenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Çiftçi, Mustafa Sami Topçu
Başarıya Giden Yolların İncelenmesi: Öğrencilerin İnançları, Hedef Yönelimleri, Bilişsel ve Davranışsal Süreçleri ve Başarıları arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Filiz Bezci, Semra Sungur
Ergenlerde Akademik Stresle Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki: Okul Tükenmişliğinin ve Depresyonun Aracı Rolü | PDF | | PDF (English) |
Selim Gündoğan
Gelişimsel Yetersizliği Olan Öğrencileri Bağımsız Yaşama Geçişe Hazırlamada Öğretmenlere Yönelik Tasarlanan Eğitim Programının Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Caner Kasap, Yasemin Ergenekon
Hayal Gücünün Sınıf Öğretmenliği Mesleğinde Kullanılmasına İlişkin Bir Öz-İnceleme | PDF | | PDF (English) |
Hatice Avşar, Ahmet Saban
Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinden Elde Ettikleri Deneyimler | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Kemal Yüzbaşıoğlu, Hafife Bozdemir Yüzbaşıoğlu, İlkay Aşkın Tekkol, Selahattin Kaymakcı
Yeniliğe Meydan Okumalar: Sınıf Öğretmenlerinin Bariyer Değişimleri | PDF | | PDF (English) |
Yasemin Büyükşahin, Sevgi Kıngır
Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Tipleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkide Okula Güvenin Aracı Rolü | PDF | | PDF (English) |
Didem Koşar, Fatih Şahin, Serkan Koşar
Dil Öğreniminde Çoklu Okuryazarlık Temelli Bütünleştirici Öğrenme (MULGRANING) Modelinin Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Vivi Indriyani, Atmazaki Atmazaki, Syahrul Ramadhan


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337