Cilt 47, Sayı 212 (2022)

MAKALELER

Süpervizyon Sürecinde Kültürel Konulara Önayak Olmanın Önündeki Engeller: Bir Q Metot Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Aydoğan, Tanya J. Middleton, Paula J. Britton
Öğretmenlerin Tasarım Temelli Bütünleşik STEM Etkinlikleri Sırasında Disiplinler Arası İşbirliğinin Söylem Analizi | PDF | | PDF (English) |
Sevgi Aydın Günbatar, Metin Şardağ
Mesleki ve Teknik Lise Öğretmenlerinin İçselleştirilmiş Davranışları Bağlamında Öğrencilerin Mekanik İtaati | PDF | | PDF (English) |
Orhun Kaptan, Mithat Korumaz
Türk Öğretmenlerin COVID-19 Krizine Tepkisi: Zorluklar ve Fırsatlar | PDF | | PDF (English) |
Pınar Mercan Küçükakın, Cennet Göloğlu Demir, Tuba Gökmenoğlu
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin İş ve Aile Yaşamı Arasında Denge Arayışlarına Yönelik Deneyimleri | PDF | | PDF (English) |
Sevim Karahan, Şeyda Yıldırım Parlak, Özge Hacıfazlıoğlu
Sosyal Bilgilerde Kültüre Duyarlı Eğitim Uygulamaları: Mülteci Öğrencilerle Etkileşim | PDF | | PDF (English) |
Ayşegül Pehlivan Yılmaz, Elvan Günel
Çizgi Filmlerin Çocukların Hayvanlara Karşı Tutumuna Etkisi: Patron Bebek Örneği | PDF | | PDF (English) |
Bilal Yorulmaz
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran İlişkileri ile Okula Uyumları Arasındaki İlişkide Öz-Düzenleme Becerilerinin Aracılık Rolü | PDF | | PDF (English) |
Fatih Aydoğdu
Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Perspektifle Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimine Yönelik İdeallerin İnşası: “Bir Politik Ebeveynlik Anlatısı” | PDF | | PDF (English) |
Burcu Sel
İlkokul Öğrencilerinin Öz Düzenleme Becerilerine İlişkin Algıları ile Öz Düzenlemeyi Destekleyen ve Engelleyen Faktörler | PDF | | PDF (English) |
Gülsen Ünver, Belgin Arslan Cansever, Pınar Çavaş


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337