Cilt 43, Sayı 195 (2018)

MAKALELER

Okul Öncesi Dönem Çocukların Duygu Düzenleme ve Duyguları Anlama Becerilerinin Yordayıcısı Olarak Annelerin Duygu Sosyalleştirme Davranışları | PDF | | PDF (English) |
Rabia Özen Uyar, Melek Merve Yılmaz Genç, Yaşare Aktaş Arnas
Çocuklarla Felsefe Öğretim Programı’nın Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Filiz Karadağ, Vesile Yıldız Demirtaş
Okul Öncesi İçin Hazırlanmış Kısa Öykülerdeki Sözcük Sınıfı Sıklığı ve Simüle Edilmiş Erken Sözcüksel Gelişim Arasındaki Bağıntının Ölçülmesi | PDF | | PDF (English) |
Ahmed Mohammed Alduais, Seda Gökmen
Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Sosyal Destek, Öz Yeterlik ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Melih Çattık, Veysel Aksoy
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Yaşantı Odaklı Yabancı Dil Edinimi Programının İngilizce Öğrenimine Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Banu Uslu
Kırsal Kesimde Yaşayan Kız Çocukların Örgün Ortaöğretimi Terk Etme Nedenleri | PDF | | PDF (English) |
Erdal Küçüker
İlkokul Öğrencilerinin Aile Birliğini Önemseme ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Halil İbrahim Sağlam, Tuğba Tunar
Ortaokul Öğrencilerinin Okul Tükenmişliğinde Umut ve Aile İlişkilerinin Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Boyacı, Mehmet Buğra Özhan
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Devam Ettiği Okullardaki Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Demokratik Değerleri Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Salih Akyıldız
Sosyal Yapılandırmacı Öğrenmeyi ve Tarihsel Düşünme Becerilerini Geliştirmeyi Temel Alan Tarih Öğretiminin Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Gülçin Keleşzade, Ahmet Güneyli, Ali Efdal Özkul
Araştırma Yapmanın İngilizce’yi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Öğretmen Araştırması açısından Motivasyonlarına ve Yeterliliklerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Görsev Sönmez Boran
Ergen Riskli Davranışlarının Akran Zorbalığı, Örselenme Yaşantıları ve Psikolojik Sağlamlık İle İlişkisinde Sapkın Arkadaşların Aracı Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Serap Özdemir
Toplama İşlemi Akıcılığını Artırmada Performans Temelli Tekniklerin Karşılaştırılması: Kısa Deneysel Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Zehra Atbaşı, Hanifi Sanır
Fen Öğretmenlerinin TPAB Öz Yeterlik Algıları: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Seyit Ahmet Kıray, İsmail Çelik, Mustafa Hilmi Çolakoğlu
Spor Lisesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Genel Akademik Başarı Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ceyhun Alemdağ, Serdar Alemdağ, Abdullah Bora Özkara


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337