Cilt 17, Sayı 87 (1993)

ÇEVİRİ

Denetimsel Bir Araç Olarak Bilgisayar | PDF |
Mustafa Yalçınkaya

MAKALELER

Ortaöğretimin Bugünkü Planlama Sorunları | PDF |
Mahmut Adem
Deneme Yapılamayan Durumlarda Madde Güçlük Ve Ayırıcılık Gücü İndekslerinin ve Bunlara Bağlı Test İstatiklerinin Kestirilmesi
Yaşar Baykul, Sezin Sezer
KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARA İLİŞKİN ÇOK BOYUTLU BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ | PDF |
Giray Berberoğlu
KOLB Öğrenme Stili Envanteri | PDF |
Petek Aşkar, Buket Akkoyunlu
Türkiye'de Ders Kitapları Sorunu ve Çözüm Yolları | PDF |
Bekir Özgen
Matematik Problemleri Çözmede Bazı Kişilik Özelliklerinin Etkisi | PDF |
Aysun Umay
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kuruldu | PDF |
Haydar Taymaz


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337