Cilt 4, Sayı 22 (1979)

MAKALELER

Dergiler Ve Halk Eğitimi | PDF |
Leyla Özyürek
Okulöncesi Eğitimin İlkokuldaki Etkileri Üzerine Bir İnceleme | PDF |
Tanju Gürkan
Az Gelişmiş Ülkelerin Eğitimsel Sorunları | PDF |
Mahmut Tezcan
YAYKUR’un Türk Eğitim Sistemine Getirdiği Yenilikler | PDF |
Demet Öztürk


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337