Genellenebilirlik Kuramı’na Göre İş Performansı Ölçeklerinde Güvenilirlik

Atilla Yelboğa

ÖZ

Bu makale, iş performansı ölçeklerinde güvenirliğin değerlendirilmesinde Genellenebilirlik Kuramı’nın kullanılmasına bir giriş niteliğindedir. Genellenebilirlik Kuramı, eğitim bilimleri ve psikolojide sıklıkla kullanılan bir kuramdır. Temelde, Genellenebilirlik Kuramı birden fazla hata kaynağını aynı anda göz önüne alarak güvenirliği değerlendirir. Özellikle de birden fazla değerlendiricinin bulunduğu ölçme durumlarında kullanımı tercih edilmektedir. İş performansı ölçümünde birden fazla hata kaynağının değerlendirilmesi için Genellenebilirlik Kuramı uygun bir yöntemdir. Bu çalışmada, iş performansında ölçme hatalarının değerlendirilmesi için Genellenebilirlik Kuramı’nın ilkeleri uygulanarak sonuçları tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Güvenilirlik, Genellenebilirlik Kuramı, iş performansı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.