Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerden Yararlanılarak Hazırlanan Ders Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Esma Buluş Kırıkkaya, Esra Bozkurt

ÖZ

Gazetelerdeki konuların gerçek hayata benzerlikleri öğrencilerin konulara olan ilgisini arttırarak, öğrenmenin daha etkili gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Fen ve teknoloji dersi amaçlarının günlük yaşamla ilişki kurmaya yönelik olması ve gazetelerin bu dersin kazanımlarına yönelik verileri içermesi, bu dersin gazete kullanımı ile uygunluğunu göstermektedir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde gazetelerden faydalanarak hazırlanan ders etkinliklerinin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisini tespit etmektir. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Kocaeli İli İzmit İlçesindeki bir ilköğretim okuluna devam eden, 100 beşinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırmada öntest-sontest deney-kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, gazetelerden faydalanılarak hazırlanan ders etkinlikleri ile desteklenen fen ve teknoloji derslerinin, öğrencilerin akademik başarısı üzerine anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Gazete etkinlikleri, akademik başarı, fen ve teknoloji dersleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.