Gençlerde Sosyal Kaygı ve Depresyonun Problemli İnternet Kullanımıyla İlgili Bilişlerle İlişkisi

Mithat Durak, Emre Şenol Durak

ÖZ

Psikopatolojinin varlığının (örneğin depresyon ve kaygı), sorunlu İnternet kullanımına yatkınlığı arttırdığı ortaya konmuştur. Bu çalışmanın amacı, bilişsel davranışçı yaklaşım çerçevesinde sosyal kaygının ve depresyonun sorunlu İnternet kullanımı ile ilgili bilişler üzerindeki etkisini gençler üzerinde araştırmaktır. Çalışmaya, 18-25 yaş aralığındaki 448 üniversite öğrencisi katılmıştır. Sosyal kaygının ve depresyonun etkisinin yanı sıra sosyodemografik değişkenlerin (yaş, cinsiyet, ikamet türü ve aylık gelir), romantik bir ilişkiye sahip olmanın ve Internet başında geçirilen zamanın sorunlu İnternet kullanımı ile ilgili bilişler üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla çoklu hiyerarşik regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, cinsiyetin (erkek olmanın) ve İnternet başında geçirilen zamanın sorunlu Internet kullanımı ile ilgili bilişler üzerindeki etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte romantik bir ilişkiye sahip olmanın sorunlu İnternet kullanımı ile ilgili bilişler üzerindeki etkisi anlamsızdır. Korku-kaygı ve depresyon, sorunlu İnternet kullanımı ile ilgili bilişler ile pozitif korelasyon göstermiştir. Bununla birlikte kaçınmanın sorunlu İnternet kullanımı ile ilgili bilişler üzerindeki etkisi anlamsızdır. Sosyal kaygının ve depresyonun sorunlu İnternet kullanımı ile ilgili bilişler üzerindeki rollerinin araştırılmış olması, ileride bu alanda yapılacak araştırmalara katkı sağlayacaktır.

ANAHTAR KELİMELER

Problemli Internet kullanımı, bilişler, sosyal kaygı, korku/kaygı, kaçınma, depresyon, gençler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.