Akademisyenlerin Algılamalarına Göre Küreselleşmenin Türk Vakıf Üniversite Politikaları Üzerine Etkileri

Ayşen Bakioğlu, Gülay Dalgıç

ÖZ

Batılı ülkeler küreselleşmenin olumsuz etkileriyle mücadele ederken, Türkiye gibi batılılaşma yolunda olan, ancak batılı ülkeler tarafından Müslüman bir Asya-Avrupa ülkesi olarak kabul edilen bir ülkede küreselleşmenin batılı ülkelerdekine benzer etkiler doğurup doğurmadığı, son yıllarda akademisyenlerin ve araştırmacıların merak konusu olmuştur. Bu nedenle çalışmada, akademisyenlerin küreselleşme sürecinin yükseköğretim kurumları üzerindeki etkilerini nasıl algıladıklarını incelemek amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Analizler, Türkiye’deki iki vakıf üniversitesinde görev yapmakta olan 19 akademisyenle yapılan görüşmelere dayanmaktadır. Araştırma sonuçları, küreselleşme sürecinin üniversiteleri hedefler, pazarlama politikaları ve akademisyenlere sağlanan profesyonel gelişim imkânları alanlarında etkilediğini ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Küreselleşme, akademisyenler, üniversite politikaları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.