Zihinsel Yetersizliği Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamaları Üzerinde Müdahale ve Müdahale Paketlerinin Etkisinin Belirlenmesi

Hanifi Sanır, İrem Akçayır, Ufuk Özkubat

ÖZ

Bu araştırmada beceri ve performansa dayalı müdahalelerin ve müdahale paketlerinin zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin akıcı okumaları ile okuduğunu anlamalarını ne ölçüde etkilediğini belirleme ve Kısa Deneysel Analiz (KDA) sonuçlarını, Genişletilmiş Analiz (GA) ile test etme amaçlanmıştır. Araştırmada, zihinsel yetersizliği olan üç öğrencinin dakikada okuduğu doğru sözcük sayıları ve okuduğunu anlama düzeyleri beş farklı müdahale ve/veya müdahale paketi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları, müdahale ve/veya müdahale paketlerinin etkisinin öğrenciler için farklılaştığını göstermiştir. Araştırmada öğrencilerin akıcı okumalarını artıran müdahale paketlerinin aynı zamanda üç öğrenciden ikisinin okuduğunu anlamalarını da artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlamaları üzerinde birden fazla müdahalenin bir arada kullanılmasının, tek bir müdahaleye göre daha etkili sonuçlar verdiği görülmüştür. Araştırma sonuçlarından hareketle, ortaokul düzeyindeki zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin artması için öğretmenlerin beceriye dayalı müdahalelerle birlikte içsel ve dışsal motivasyona dayalı müdahalelere de yer vermesi gerektiği tartışılmış ve önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Zihinsel Yetersizlik, Okuma Akıcılığı, Okuduğunu Anlama, Kısa Deneysel Analiz, Genişletilmiş Analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8828

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.