Psikodrama Yaklaşımına Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Kız Ergenlerde Akran İlişkilerine Etkisi

Fatma Selda Öz Soysal

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, psikodrama yaklaşımına dayalı grupla psikolojik danışmanın kız ergenlerde akran ilişkilerine etkisini incelemektir. Araştırma, deney grubunda 21, kontrol grubunda 17, olmak üzere toplamda 38 dokuzuncu sınıf kız öğrenci ile yürütülmüştür. “Akran İlişkileri Ölçeği” ile “Kişisel Bilgi Formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışma, deney ve kontrol gruplu ön test, son test ve izleme testi modeline dayalı yarı deneysel bir araştırmadır. Deney grubu ile yürütülen psikodrama grup uygulaması, haftada bir, 180 dakika olarak 16 hafta buyunca sürmüştür. Bu süre içerisinde kontrol grubu ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ön test, son test ve izleme testleri sonucunda bulunan değerler, karma desenlerde kullanılan “Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA” ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular, deney grubundaki öğrencilerin bağlılık, güven, kendini açma ve sadakat puanlarının kontrol grubundaki öğrencilere göre önemli derecede arttığı göstermektedir. İzleme ölçümünde bağlılık, güven, kendini açma ve sadakat puanlarındaki artışın üç ay süresince devam ettiği gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Psikodrama, Akran, İlişkiler, Kız, Ergenler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8686

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.