Sınav Kaygısı Psikoeğitim Programının Sınav Kaygısı ve Akılcı Olmayan İnançlara Etkisi

Ahmet Bedel, Ahmet Burak Ercan, Bahar Şahan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, sınav kaygısı psikoeğitim programının sınav kaygısı ve akılcı olmayan inançlara etkisini incelemektir. Araştırmada öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış olup, deney ve kontrol grubunda 13, 8. sınıf öğrencisi yer almıştır. Verilerin toplanmasında Sınav Kaygısı Envanteri ve Mantıkdışı İnançlar Ölçeği kullanılmıştır. Deney grubuna on haftalık sınav kaygısı eğitimi uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıştır. 8. sınıf öğrencilerinin ön test son test puan farklarının anlamlılığı Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, sınav kaygısı eğitiminin deney grubunda yer alan öğrencilerin sınav kaygısı ve akılcı olmayan inanç puanlarının azalmasında anlamlı düzeyde etkisinin olduğunu göstermiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak yorumlarda bulunulup, sınav kaygısını yoğun yaşayan öğrencilerin tespit edilerek sınav kaygısıyla başa çıkma psikoeğitim programının uygulanması rehberlik öğretmenlerine önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Psikoeğitim programı, Sınav kaygısı, Akılcı olmayan inançlar, Ortaokul öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8570

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.