Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere İngilizce Yer İsimlerinin Öğretilmesinde Davranış Öncesi İpucu ve Sınamayla Öğretimin Etkililiği

Özge Ünlü, Nevin Güner Yıldız

ÖZ

Bu araştırmada, zihinsel yetersizliği olan öğrencilere İngilizce yer isimlerinin öğretilmesinde davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretimin etkililiği araştırılmıştır. Araştırmaya hafif derecede zihinsel yetersizliği olan üç denek katılmıştır. Araştırmada, İngilizce yer isimlerinin öğretilmesinde davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretimin etkililiğini belirlemek için tek denekli araştırma modellerinden yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırma bulguları davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretimin üç deneğe de hedef davranışları öğretmede etkili olduğunu göstermiştir. Öğrenciler hedef davranışları öğretim bittikten 19 ve 29 gün sonra yüksek oranda sürdürmüşler ve kişiler, ortam ve araçlar arası iki denek %96, bir denek ise %87 düzeyinde genellemiştir. Araştırmanın sonunda çalışmanın sınırlılıkları tartışılarak ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim, Zihinsel yetersizlik, İngilizce kelime öğretimi, Yer isimleri, Yabancı dil


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8530

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.